MC JAWA PRASOJO ( SEDERHANA )

PRANOTOCORO MANTEN

Pranotocoro atau MC atau pengacara dalam upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan kunci keseuksesan acara pernikahan tersebut. Dalam upacara pernikahan atau dalam walimahan pernikahan mendengarkan seorang MC yang kadang kita tidak tau maknaya, ada bahasa jawa kawi atau kuno didalamya yang termasuk menggunakan sastra Jawa.

Pranotocoro manten ada yang menyebut Dhalang Manten. Dhalang Manten berpenempilan seperti seorang dhalang wayang kulit dan sangat banyak menguasai sastra jawa atau bahasa-bahasa kawi. Untuk menjadi seoarang dhalang manten harus menguasai bahasa jawa atau kromo juga menguasai tembang-tembang jawa atau mocopat. Harus merelakan waktu untuk berlatih dan terus berlatih.

Berikut contoh pronotocoro (dirumah penganten Pria ) sederhana yang bisa digunakan untuk pemula. Tentu saja banyak kekurangannya.

Assalamualaikum wr.wb

Rumentahing pujo hastowo saking Gusti Engkang moho welas Moho Asih mugi tansah kajiwo lan kasariro dening poro rawuh kakung sumawono putri.
Nuwon,

Dhumateng panjenenganipun poro pepundhen, poro sepuh, poro pini sepuh engkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman enkang pentes pinundi. Poro pengemban pangembating projo miwah Satrianing nagari minongko pandhom pandhoming kawulo dhasih engkang sinubo ing pakurmatan. Poro sujono sujananing budi engkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan engkang satuhu bagyo mulyo.

Nun inggeh, baroyo ageng baroyo wiro wiyoto, baroyo wiro tamtomo, poro purnokaryo labetprojo engkang mahambeg luhuring dharmo. Poro alim ulomo engkang rinten dhalu tansah sumanding wahyuning Illahi minongko keblating panembah engkang stuhu luhuring budi. Panjenenganinpun poro satyo wredo carono madyoprotsmu kakung putri engkang pantes nampi pakurmatan satuhu lamunto sinudarsono.

Mradhopo saking keparengipun Bopo …….. (enkang hamengku gati / tuan rumah) sekalian garwo , kulo engkang kapitedhah sinaroyo hambuko wiwaraning suko dwaraning kondho minongko jejering pambioworo ngturaken urut reroncening adicoro engkang sampun rinakit dening kulowargo, engkang tartamtu kemawon kaenerekan wonten ing pawiwahan prasojo wonten ing ri kalenggahan puniko.

Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan kepareng kulo atoraken menggah urut reroncening adicoro :
1. Pambuko
2. Waosan kitab suci Al Qurán
3. Pambagyo harjo
4. Atur pangandhikan saking keluargo temanten putri
5. Atur pangandhikan saking keluargo temanten kakung
6. Sabdo tomo
7. Panutup

Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan, mekaten urut reroncening adicoro engkang sampun rinakit deneng sedoyo kulowargo.
Sumonngo sesarengan nyuwon dhumateng Gusti pengeran Engkang moho kuwaos mugi lampahing adicoro wonten ing siang puniko pinaringan wilujeng kalis saking rubito tuwin sambikolo, sumonggo kulo derekaken kanti maos basmallah. Bismillahirrohmanirrohiim

Saklajengipun dhungkap adicoro engkan ongko kaleh waosan Kitab suci Al Qur’an. Dhumteng kadang engkang sampun kapiji sasonoworo kaaturaken.
Maturnuwon dhumateng ……………………. mugi-mugi amal kesaenan panjenengan pikantuk ganjaran engkang matikel-tikel, sumrambah dating sagung poro lenggah.

Dhungkap adicoro engkang saklajengipun ngeh puniko pambagyo harjo yuwono. Dhumateng panjenenganipun Bopo………………. Minongko sulih sariro talang boso panjenenganipun bopo …………………sekalian garwo . sasonoworo katuraken skcekpipun.
Paripurno atur pambagyo harjo kanti ruruh hangarah prono, titi, toto, titis dalah wijang wijileng boso. Sanget kaaturaken agungeng pamaturnuwon.
Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan!

Sekderengipun adicoro kalejengaken kepareng adicoro kasigeg rumiyen kagem sumene sak wentawis. Dhumateng kadang mudo among karyo wekdal kulo sumanngaaken. Dhumateng poro rawuh kasumanggaaken hanyekecakaken anggenipun lenggah.
Kepareng kulo aturaken ………………………….

bersambuuuung…….

Iklan

2 Tanggapan

  1. mana sambungannya mas

  2. Lha pundhi sambunganipun mas…????

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: